תכנון מפעלים

 

 Home   Customers   Search   Contact Us 

אויר דחוס

תכנון מפעלים

תכנון מכני

ציוד רפואי

ניהול פרויקטים

מערכי אריזה

אחזקה

עריכת מכרזים

English


 

למשרד אבנט הנדסה נסיון רב ומוכח בנושאים הבאים:

א.     תכנון מפעלים, העתקה והצבה מחדש של תאי יצור וקווי הרכבה.

ב.     הכנת פרוגרמה שמביאה בחשבון צרכים בהווה ובעתיד.

ג.      תכנון אדריכלי והנדסי של המפעל.

ד.     ניתוח זמנים ויעילות.

ה.    התייחסות למבנה, הקצאת שטחים, מיקום מכונות, תאי יצור, תשתיות, חומרי גלם, שטחי איחסון, תעבורה, שינוע, בטחון,  בטיחות, ואיכות הסביבה.

ו.      כתבי כמויות ורשימות ציוד מושלמים.

ז.      תכנון תלת-מימדי או דו-מימדי .

 

פרויקטים לדוגמה:

o      כתר פלסטיק / K&D - העברת מפעל מברקן לכרמיאל.

o      כתר פלסטיק /  מחסנים, כרמיאל - 'ארגז כריות'.

o      צ.א.ג. / כרמיאל -  'חמור מתכוונן'.

o      מתכת חניתה / שלומי - מחלקות חיסום בואקום ובמלח.