תכנון מכני

 

 Home   Customers   Search   Contact Us 

אויר דחוס

תכנון מפעלים

תכנון מכני

ציוד רפואי

ניהול פרויקטים

מערכי אריזה

אחזקה

עריכת מכרזים

English


 

משרד אבנט הנדסה עוסק בכל תחומי התכנון המכני, לרבות:

א.     תכנון, פיתוח ויצור מכונות, מתקנים ומערכי אריזה אוטומטים.

ב.     בניית אב-טיפוס להוזלת עלויות ובחינה מוקדמת של המוצר.

ג.     העברה מתכנון ליצור כולל חשמל ובקרה.

ד.      ביצוע מושלם בשיטת "מפתח".

ה.     שימוש בכלי עבודה מתקדמים - Inventor (תלת-מימדי פרמטרי) ו- Autocad

ו.    פרויקטים לדוגמה:

o      הידפו / כרמיאל – מערך להפקת מימן מאלומיניום.

o      יוניסקופ / כרמיאל – פריסקופ לנגמ"ש.

o      חוגלה-קימברלי / עפולה – משטח לגלילי ניר.

o      דינמיקה / נתניה – תיבת השתקה למכונה.