עריכת מכרזים

 

 Home   Customers   Search   Contact Us 

אויר דחוס

תכנון מפעלים

תכנון מכני

ציוד רפואי

ניהול פרויקטים

מערכי אריזה

אחזקה

עריכת מכרזים

English


 

למשרד אבנט הנדסה ניסיון רב בליווי ועריכת מכרזים בכל השלבים:

א.     ניתוח דרישות המכרז (תנאי סף, ההון העצמי, השותפים, היועצים, המהנדסים).

ב.     איסוף וארגון המסמכים.

ג.      השתתפות בישיבות ועדת היגוי.

ד.     ניהול טבלת משימות מפורטת.

ה.    חלוקת מטלות לגורמים השונים ומעקב אחריהן.

ו.      שאלות הבהרה ליזם.

ז.      נוסחת הקבלן הזוכה.

ח.    ניסוח, עריכה כתיבה והפקה של מסמכי המכרז.

ט.    בדיקה והשוואה של ההצעות.

י.      בחירת הקבלן הזוכה.

         

ערכנו מכרזים וחוזים רבים במתכונת זו לגורמים שונים במשהב"ט.

o ערכנו והפקנו את המכרז הזוכה 39/07 לחלוקת גז טבעי באזור "מרכז". עבור 'סופר אנ.ג'י.' ('סופרגז' ו'שפיר').

o ערכנו והפקנו את מכרז 38/07 לחלוקת גז טבעי באזור "נגב".

o ערכנו והפקנו את מכרז 31/09 לחלוקת גז טבעי באזור "דרום".

o ערכנו את כרך התפעול ואחזקה (O&M) של קרית ההדרכה / משטרת ישראל, עבור קבוצת 'אלקטרה-מנרב'.

 

הערך המוסף שלנו, מעבר לכתיבה התמה, הינו גם בנושאים המהותיים במכרזים, לרבות – הפן המשפטי, הפן ההנדסי והפן החוזי שבהגשה ואחריה.

אנו מאמינים שמכרז/חוזה טוב נמדד בכך שאין צורך, מאוחר יותר, לפנות לעזרת בית המשפט בפרשנותו ואכיפתו, מאחר וכל ההיבטים הובאו בחשבון מראש.