צור קשר

 

 Home   Customers   Search   Contact Us 

אויר דחוס

תכנון מפעלים

תכנון מכני

ציוד רפואי

ניהול פרויקטים

מערכי אריזה

אחזקה

עריכת מכרזים

English


.

Contact Information:

   Comments:

Name:

Company:

Telephone:

E-mail:

    

 

In GOD we trust Avnet Engineering 

P.O.Box 6006 Carmiel 21691

Tel:   04-9589119

Fax:  04-9589111

Cell:  050-4949699

avi@avnet-eng.com